Scholier aanmelden

Door wie?

Scholieren kunnen voor begeleiding door een thuismentor van School’s cool worden aangemeld door leerkrachten groep 8, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren of mentoren.

Hoe?

Als je een scholier wilt aanmelden kan dat – altijd na overleg met de scholier en zijn/haar ouders – via het inschrijfformulier. (zie hieronder)

Afspraken thuismentor, ouders en kind

De begeleiding door een thuismentor van School’s cool De Liemers is niet vrijblijvend. Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen thuismentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding. Van de ouders wordt bijvoorbeeld verwacht dat een van beiden thuis is tijdens het huisbezoek, dat ervoor gezorgd wordt dat zoon of dochter op de afgesproken tijd thuis is. Ook met het kind worden afspraken gemaakt over de begeleiding. De ouders blijven altijd verantwoordelijk, ook voor de schoolcarrière van hun kind.

Daarnaast is School’s cool te allen tijde bereid om met scholen in gesprek te gaan om de werkwijze toe te lichten.