Scholier aanmelden

Door wie?

Scholieren kunnen voor begeleiding door een thuismentor van School’s cool worden aangemeld door leerkrachten groep 8, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren of mentoren.

Hoe?

Als je een scholier wilt aanmelden kan dat – altijd na overleg met de scholier en zijn/haar ouders – via het inschrijfformulier. (zie hieronder)

Afspraken thuismentor, ouders en kind

De begeleiding door een thuismentor van School’s cool De Liemers is niet vrijblijvend. Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen thuismentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding. Van de ouders wordt bijvoorbeeld verwacht dat een van beiden thuis is tijdens het huisbezoek, dat ervoor gezorgd wordt dat zoon of dochter op de afgesproken tijd thuis is. Ook met het kind worden afspraken gemaakt over de begeleiding. De ouders blijven altijd verantwoordelijk, ook voor de schoolcarrière van hun kind.

Daarnaast is School’s cool De Liemers te allen tijde bereid om met scholen in gesprek te gaan om de werkwijze toe te lichten.

De begeleiding en de coronamaatregelen

Juist in deze coronatijd kunnen kansenongelijkheid en onderwijsachterstanden toenemen. Voor veel jongeren een moeilijke tijd waarin juist het regelmatige contact met en de ondersteuning door een thuismentor belangrijk kunnen zijn. De begeleiding is een één-op-één-bezoek. Of de begeleiding door regelmatig huisbezoek bij de leerling doorgaat is in de eerste plaats de keuze van de thuismentor en de ouders. Zorg dus in ieder geval dat hierover overleg is geweest met de ouders van de leerling.

De actuele corona-richtlijnen van het RIVM zijn altijd de randvoorwaarde. Als een mentor of een ouder in verband met corona geen goed gevoel heeft bij het fysiek ontmoeten dan wordt er gezocht naar alternatieven om regelmatig contact te houden door bijvoorbeeld een wekelijks telefoontje, begeleiding via videobellen, Skype e.d. Neem bij twijfel of behoefte aan advies contact op met de mentorcoördinator .