Over ons

Organisatie

In december 2020 is Stichting School’s cool De Liemers opgericht. School’s Cool is een landelijk project en is actief in verschillende gemeenten en regio’s. Ook in de Liemers zijn er scholieren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school of in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Thuismentoren krijgen training en intervisie. Momenteel worden in bijna 30 gemeentes leerlingen begeleid via een thuismentor van School’s cool. Bij deze vorm van begeleiding worden goede resultaten behaald. Informatie over de landelijke stichting : www.schoolscool.nl

Stichtingsbestuur

Angélique Sandersvoorzitter
Otto Kampssecretaris
Hans Wittpenningmeester

Contactgegevens

Stichting School’s cool De Liemers
Mailadres:
KvK-nummer: 81115105
RSIN-nummer: 861937740

Werkgebied

School’s cool De Liemers biedt begeleiding aan voor leerlingen die wonen in de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland

Mentorcoördinator

Vacature, deze taken worden tijdelijk overgenomen door het bestuur:

ANBI

Stichting School’s cool De Liemers (KvK-nummer: 81115105, RSIN-nummer: 861937740) heeft de ANBI-status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Lees meer bij de belastingdienst.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel de schoolcarrière van ‘risicoscholieren’ te ondersteunen en te verbeteren door hen te begeleiden door middel van de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers als ‘thuismentoren’, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Klik hier voor ons actuele beleidsplan.

Jaarverslagen

Klik hier voor het jaarverslag 2023
Klik hier voor de jaarrekening 2023

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.
De stichting is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften.

Partners

School’s cool De Liemers kan niet zonder haar partners om de leerlingen kwalitatief goede mentorondersteuning te bieden. We werken daarom samen met allerlei andere organisaties, zodat we elkaar versterken en aanvullen. De samenwerkingsverbanden voor PO en VO in De Liemers zijn betrokken bij overleg samen met andere ketenpartners:

Financiers

De activiteiten van School’s cool De Liemers worden mogelijk gemaakt middels de financiering door de volgende partners:

Stichting tot steun van het volksuniversiteitswerk

Privacy

School’s cool De Liemers gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit hebben we beschreven in onze privacyverklaring.

Vormgeving

Marjon Tas Webdesign