School 's cool De Liemers

Thuismentor voor scholieren

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen een lastige stap. Dat kan te maken hebben met hun leerstijl maar ook met de omstandigheden thuis. School’s cool biedt deze leerlingen extra begeleiding om het risico op onderpresteren of schooluitval te verkleinen. Deze voorziening is er nu ook in De Liemers.

Werkwijze en doelgroep

School’s cool koppelt vrijwillige thuismentoren aan scholieren die steun kunnen gebruiken bij de overgang naar en in het voortgezet onderwijs. Door de coronacrisis is echter duidelijk geworden dat er een grotere groep  leerlingen baat heeft bij deze vorm van begeleiding. Daarom wordt de doelgroep uitgebreid naar andere leerjaren. Het gaat om kinderen die niet gediagnosticeerd zijn voor ondersteuning op school, maar gezien hun persoonlijke omstandigheden wel gebaat zijn bij extra hulp.

School’s cool is een landelijke organisatie met zelfstandige stichtingen in verschillende steden/regio’s. Voor scholieren uit Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland is er vanaf 2021 ook zo’n voorziening: School’s cool De Liemers.

Thuismentoren        

School’s cool werft thuismentoren en brengt hen met deze scholieren in contact. De thuismentoren zijn vrijwilligers met minimaal MBO-niveau en affiniteit met de doelgroep. Ze komen één keer per week maximaal 1,5 uur bij de leerling thuis. Ze begeleiden de leerling ruim een jaar bij allerlei praktische zaken die met school te maken hebben.

Het gaat daarbij om:

  • het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in school;
  • het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op school;
  • het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de ontwikkeling van hun kind.

De thuismentor staat in contact met de mentor van school en vanzelfsprekend met de ouders.

Film over werkwijze School’s cool

Een filmpje (ontwikkeld door School’s cool Amsterdam) over de werkwijze van School’s cool kun je hier zien.

Reacties

Thuismentor Indra:
”Ik had eerlijk gezegd geen idee van wat ik kon verwachten en of ik het zou kunnen, thuismentor zijn. Na een paar maanden kan ik nu wel zeggen dat het ontzettend leuk en leerzaam is, naast dat het veel voldoening geeft. Het is mooi om te zien dat door een beetje extra steun, mijn mentorkids de Nederlandse taal beter gaan begrijpen en ze mooie resultaten halen op school. Ook is het leuk om te zien dat de ouders steeds meer Nederlands met mij proberen te praten en altijd thee en koekjes voor mij neerzetten.”

Scholier Rony:
“Onze thuismentor is een behulpzame man, hij is vriendelijk, aardig en helpt ons altijd.”

Scholier Rodie:
“Toen ik hoorde dat ik extra begeleiding kreeg dacht ik, ze gaan niet helpen met Nederlands. Maar nu denk ik iets heel anders”.

Begeleiding mentoren

School’s cool zorgt voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de thuismentor door intervisie- en themabijeenkomsten. Iedere thuismentor krijgt vooraf duidelijke instructies en relevante informatie.

Het Liemers Lijstje: ieder kind verdient het om gezien te worden!

School’s cool De Liemers sluit prima aan bij de zeven beloften uit ‘Het Liemers Lijstje’!

Het Liemers lijstje is een belofte aan leerlingen over wat ze van professionals in de voorschoolse en schoolse voorzieningen mogen verwachten. Het lijstje is tot stand gekomen door honderden gesprekken met leerlingen over hoe zij het beste tot leren komen. Deze beloften zijn de leidende principes voor de ontwikkeling van het leren in De Liemers.

Klik hier voor meer informatie over Het Liemers Lijstje